No.3 Tuyển dụng Archives - Telelink
Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NAM NHÂN VIÊN SẮP XẾP HỒ SƠ TẠI VĂN PHÒNG – KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM.

Số lượng: 3 NV – Thời hạn nộp hồ sơ: 30/03/2016

Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THỜI VỤ

Vị trí: Nhân viên nhắc phí và thẩm định thông tin khách hàng

Chi tiết

TUYỂN NHÂN VIÊN MASCOT (MẶC ĐỒ THÚ BÔNG) QUẬN 7

Số lượng: 3 NV – Thời hạn nộp hồ sơ: 30/03/2016

Chi tiết

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUA ĐIỆN THOẠI

Số lượng : 15 NV – Thời hạn nộp hồ sơ: 30/04/2016

Chi tiết

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUA ĐIỆN THOẠI CA PATTIME

Số lượng: 10 NV – Thời hạn nộp hồ sơ: 30/03/2016

Chi tiết

NHÂN VIÊN NHẮC PHÍ KHÁCH HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI

Số lượng: 15 NV – Thời hạn nộp hồ sơ: 30/03/2016

Chi tiết
Khách hàng

Đối tác